شبکه های اجتماعی
Image result for aparat icon
 

النا کلاب

تاریخ

شهریور 96

دسته

النا كلاب یكى از مجموعه هاى تخصصى خدمات خانم ها در سعادت آباد هست و این ویدیو هم مربوط به ایونت سال گذشته ما در این مجموعه هست، البته سال گذشته بخش مد و فشن هم فعال بود و به همین دلیل در این ایونت از طراحان لباس دعوت شده شده بود، ولیكن خود مجموعه داراى خدمات مختلفى از جمله ماساژ، خدمات پوستى، خدمات ناخن و بخش لیزر نیز هست در این رویداد برند كاله با پروژه چهل پنیر و همچنین رستوران ننا هم به عنوان اسپانسر حضور داشتند