شبکه های اجتماعی
Image result for aparat icon
 

عصرانه به روایت کاله

دسته

پروژه چهل پنیر کاله در فاز بعدی خود اقدام به راه اندازی عصرانه با همکاری رستوران دلچه ویتا نمود که تصاویر مقابل مربوط به آن ایونت است